İstanbul Teknik Üniversitesi Özgür Yazılım Kulübü çatısı altında düzenlemiş olduğunuz internet of things eğitiminin son hafta workshop’ının sonunda, katılımcılarımız arasında bulunan Çağatay Tanyıldız ve Seçkin Bostancı’nın geliştirmiş olduğu “Bekarlık Sultanlıktır” projesi. Projede Intel Galileo Gen2 board ile birlikte Wyliodrin üzerinden programlanarak SMS API, IFTTT ve Twitter API kullanılmıştır.

Proje adı: Bekarlık Sultanlıktır

Proje ekibi:

Çağatay Tanyıldız – tanyildizcagatay@gmail.com – Yıldız Teknik Üniversitesi

Seçkin Bostancı – seckinbostanci@icloud.com – İstanbul Aydın Üniversitesi

Projede kullanılan servis ve hizmetler: SMS API, Twitter API, IFTTT

Proje detayı:

2 odalı bir evde tek başına kalan biri için hırsızlık, yangın gibi durumlarda SMS ile uyarı veriyor.

Evden çıkınca arkadaşlara haber için tweet atıyor.

IFTTT ile evden çıkılması durumunu anlayınca belirli bir hashtag ile tweet atıyor. Galileo bunu okuyup evde insan olup olmaması durumunu kontrol ederek herhangi bir kişi varsa SMS ile kişiye hırsızlık uyarısı veriyor.

Proje yazılımı kaynak kodu:

try:
 from wyliodrin import *
except:
 from wiringpi2 import *
 wiringPiSetup()
 
import tweepy
import time
import os
import math
import urllib, urllib2
import json
import ntplib
import base64
from random import randint

#Intel Galileo has to update its time because of usage Twitter API
client = ntplib.NTPClient()
response = client.request('pool.ntp.org')
os.system('date ' + time.strftime('%m%d%H%M%Y.%S',time.localtime(response.tx_time)))

#Twitter API Settings
consumer_key = ''
consumer_secret = ''

access_token = ''
access_token_secret = ''

auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)

api = tweepy.API(auth)

#When we search on twitter timeline we don't want to see same tweet everytime
#Because of that we will save last tweet id
file = open('last_id.txt', 'a')
file.close()

#We will use json file for using web-panel
json_connect = urllib2.urlopen('https://yourdomainhere/options.json')
json_data = json_connect.read()
json_options = json.loads(json_data)

#It converts temperature sensor value to Celcius
def analogTemp(nowreading):
  resistance = (float)(1023-nowreading)*10000/nowreading
  temperature = (int)(1/(math.log(resistance/10000)/3975+1/298.15)-273.15)
  return temperature

#Lets prepare our sensors and leds
lSensorKitchen = 3
lSensorRoom = 2

tempPin = 1

touchKitchen = 7
touchRoom = 6

ledKitchen = 8 #Blue
ledRoom = 5 #Green
buzzer = 0

#It means these are output pin
pinMode(ledKitchen, 1)
pinMode(ledRoom, 1)
pinMode(buzzer, 1)

while True:
 file = open('last_id.txt', 'r')
 last_id = file.read()
 file.close()

 InKitchen = digitalRead(touchKitchen)
 InRoom = digitalRead(touchRoom)
 temperature = analogTemp(analogRead(tempPin))
 
 KitchenLBrigth = analogRead(lSensorKitchen)
 RoomLBrigth = analogRead(lSensorRoom)
 
 # 1: I'm in. 0: I'm out.
 print "Room:" + str (InRoom)
 print "Kitchen:" + str (InKitchen)
 
 if (temperature > 45):
   digitalWrite(buzzer, 1)
   delay(500)
   digitalWrite(buzzer, 0)
   delay(200)
   digitalWrite(buzzer, 1)
   delay(500)
   digitalWrite(buzzer, 0)
   
   #This is for sending message
   #I'm using Plivo service for it.
   method = "POST"
   handler = urllib2.HTTPHandler()
   opener = urllib2.build_opener(handler)
   request = urllib2.Request("https://api.plivo.com/v1/Account/"+str(json_options['plivo_auth_id'])+"/Message/", data='{"src":"'+str(json_options['plivo_src'])+'","dst":"'+str(json_options['plivo_dst'])+'","text":"'+str(json_options['plivo_sms'])+' '+str(sicaklik)+'"}' )
   request.add_header("Content-Type",'application/json')
   base64string = base64.encodestring('%s:%s' % (str(json_options['plivo_auth_id']), str(json_options['plivo_auth_token']))).replace('\n', '')
   request.add_header("Authorization", "Basic %s" % base64string) 
   request.get_method = lambda: method
   try:
     connection = opener.open(request)
   except urllib2.HTTPError,e:
     connection = e
   print connection.read()
 
 if not InRoom and not InKitchen:
   #On twitter you cant send same tweet
   #Randint is for it we will import it from Random
   api.update_status("#Imnothome!" + str(randint(0,100000)))
   digitalWrite(ledRoom, 0)
   digitalWrite(ledKitchen, 0)
 else:
  if not InKitchen:
   #print "I'm in room"
   digitalWrite(ledKitchen, 0)
   if RoomLBrigth < 300:
    digitalWrite(ledRoom, 1)
  else:
   print "I'm kitchen"
   digitalWrite(ledRoom, 0)
   if KitchenLBrigth < 300:
    digitalWrite(ledMutfak, 1)
 
 #We will use IFTTT for sending tweet
 #IFTTT sends tweet when you exit the specific area.
 #Then we will search this exact tweet
 search = api.search(q='#RoomControl', count='1', since=last_id)
 for tweet in search:
  #print tweet.text.encode("UTF-8")
  if digitalRead(ledOda) or digitalRead(ledMutfak):
   #Plivo Settings
   method = "POST"
   handler = urllib2.HTTPHandler()
   opener = urllib2.build_opener(handler)
   request = urllib2.Request("https://api.plivo.com/v1/Account/"+str(json_options['plivo_auth_id'])+"/Message/", data='{"src":"'+str(json_options['plivo_src'])+'","dst":"'+str(json_options['plivo_src'])+'","text":"Evde hirsiz var '+str(sicaklik)+'"}' )
   request.add_header("Content-Type",'application/json')
   base64string = base64.encodestring('%s:%s' % (str(json_options['plivo_auth_id']), str(json_options['plivo_auth_token']))).replace('\n', '')
   request.add_header("Authorization", "Basic %s" % base64string) 
   request.get_method = lambda: method
   try:
     connection = opener.open(request)
   except urllib2.HTTPError,e:
     connection = e
   print connection.read()
   
  file = open('last_id.txt', 'w')
  file.write(str(tweet.id))
  file.close()
 delay(10000)

Proje ile alakalı ekstra bir fikriniz ya da söylemek istedikleriniz varsa, yorumlar kısmından iletebilir ya da proje ekibinin vermiş olduğu iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşabilirsiniz.

İTÜ Özgür Yazılım Kulübü Internet of Things eğitimi ile alakalı tüm detayları, kaynakları ve güncellemeleri bu bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer final projelerine ise bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.