İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Projesi sunumu ve kurulumunu gerçekleştirdik

Üzerinde uzun süredir çalışmakta olduğumuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları için hazırladığımız insan kaynakları yazılımının son sunumunu ve kurulumunu gerçekleştirdik.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.Fatih Gürsul liderliğindeki yaptığımız çalışmalar sonucunda, İBB İnsan Kaynakları departmanında yaptığımız sayısız görüşme, toplantı ve sunum sonrasında projemizin sonuna geldik ve İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ndeki yöneticilere yaptığımız sunum sonucu çalışmamızı tamamladık.

Paydaşlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnsan Toplum ve Teknoloji Derneği UCLG-MEWA’nın bulunduğu ve tam detayı “İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Özgü Kişilik Envanter Testlerinin Analizleri İçin E-İnsan Kaynakları Yönetim Yazılım Programının Hazırlanması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Servis Odaklı Mimari Yazılım Programına (SOA) Entegre Edilmesi” olan projenin amaçları ise şu şekilde;

İstanbul’a yönelik Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen Kamusal hizmetlerde verimliliği arttırmak için optimal insan kaynakları yönetim politikasının bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıran işbirliği ağları ile meydana getirilmesi, Kamuda İnsan Kaynakları yönetim politikasında Bilgi ve Teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımının yaygınlaştırılması genel hedefi altında özelde İBB’nin İnsan Kaynakları yönetim politikası oluşturulurken işbirliği ağlarından yararlanılarak davranış ve psikometrik testlerin oluşturulması bu testlerin bilgi ve teknoloji tabanlı uygulamalar vasıtasıyla İBB’nin 8 Ana Hizmet 1 Genel Yönetim Alanlarında kullanılması ile İBB modelinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu uygulamaların insan kaynakları sektörüne entegre edilmesiyle İBB’nin personeli marifetiyle verilmiş olduğu kamusal hizmetlerde etkinliğin artacak, kurum içi uygun insan kaynağı politikası teknolojik uygulamalar ile oluşturularak kurumun idari kapasitesi geliştirilmesi de hedeflenmektedir.http://ikproje.ibb.gov.tr

Hazırlanan yazılım İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin SOA yazılımına entegre edilmiş olup iç ağda çalışan ve sadece iç ağdan erişilebilen, sadece İnsan Kaynakları Müdürlüğü yöneticilerinin kullanacağı bir yazılımdır. Front-end tarafında Bootstrap framework kullanılmış olup grafikler Google Charts ile oluşturulmuştur. Back-end tarafında php ve mySQL kullanılmış olup İBB iç veritabanıyla ve kişi envanter değerlendirmesi için PowerHRM yazılımıyla web-service yöntemiyle bağlantı kurulmuştur.

ITU Control and Automation Engineering, Software developer, #Electronics #Cloud #IoT #InternetOfThings #OpenSourceYorum yap

*

Next ArticleUyarı Model Uydu Takımı olarak İTÜ Kariyer Zirvesi 2014'teydik